APİTERAPİ

Arıcılıktan sağlanan bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri ve balmumu insan yaşamı ve sağlığı açısından son derece önemli ürünlerdir. Her geçen gün sonuçlanan araştırmalar toplumların dikkatini bu konu üzerine çekmekte ve özellikle uzak doğu ülkelerinde başlayan ve dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır Apiterapi olarak adlandırılan ve yalnızca arı ürünleri kullanılarak yapılan bu tedavi yöntemlerinin uygulandığı Apiterapi merkezleri hızla yayılmaktadır. Burada görev yapan araştırıcıların tıp alanında elde ettikleri sonuçlar çoğu kez şaşırtıcı boyutlara ulaşmaktadır. Dünyanın her tarafından 100'ün üzerinde bilim adamının katılımı ile İsrail'de 26-30 Mayıs 1996' da gerçekleşen "Arı ürünleri, Özellikleri ,Uygulanmaları ve Apiterapi" konulu konferansta konular kapsamlı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır. Bunun dışında çeşitli arıcılık ve tıp kongre ve seminerlerinde zaman zaman ilginç bildirilerle karşılaşılmaktadır. Günümüze değin yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre arı ürünlerinin insan yaşamı ve sağlığı açısından önemleri site içerisinde bölümler halinde sunulmuştur.

Arı ürünleri içerisinde bütün dünyada daha yaygın olarak kullanılan arı sütü, polen ve balın satışı yapılmaktadır. Her üç ürün bir arada kullanıldığında etkileri son derece yükseldiğinden tüketiciye her üç ürünü birlikte kullanmaları önerilmektedir.

Günümüze değin bütün dünyada yürütülen çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirilerek tüketiciye bire bir hizmet verilmekte ve her türlü bilgi gereksinimi diledikleri bütün iletişim yöntemleri ile kendilerine kazandırılmakta ürün talepleri adreslerine gönderilmektedir.

Apiterapi amacıyla kullanılacak üç ürün birlikte değerlendirildiğinde organizma üzerinde son derece yararlı etkilerde bulunmaktadır. Genel olarak arı sütünün etkisi biyolojik aktiviteyi artırmak ve olumsuz etkileri ortadan kaldırarak motivasyonu sağlamak, polen ve balın etkileri ise bu işlemler sırasında gerekli hammaddeyi vücuda kazandırmak şeklinde tanımlanabilir. Bu amaçla kullanım alanları ve etkileri ortak değerlendirilmelidir.Her üç ürünün ortak olarak;

-Hücre üretimi ve yenilenmesi üzerinde etkili olduklarından organizmayı gençleştirir ve hücre metabolizmasını düzenleyerek organ ve sistemlerin daha fonksiyonel çalışmasını sağlarlar. Hücre üretimine olan etkileri nedeniyle de kan üretimini hızlandırarak kansızlığa ve bağışıklık sistemini artırarak bütün hastalıklara karşı vücudun savunmasını güçlendirirler.

-Gelişme ilgili bütün sorunlarda etkili olarak organizmanın sağlıklı gelişimini sağlarlar. Bu özellikleri ile yetersiz bedensel gelişime yararı olduğu gibi aşırı kilo alma sorunlarını da giderici etkiye sahiptir.

-Kan basıncını ayarlama özelliği ile düşük ve yüksek tansiyonda, damar sertliğini gidermede ve kan yağları olan kolesterol ve trigliserid düzeyinin düşürülmesinde etkilidir.

-Sinir hücrelerinin motivasyonunu sağlaması nedeniyle stres ve depresyon durumlarında, zeka gelişiminde ve zihinsel fonksiyonlarının artırılmasında, MS vs gibi çeşitli sinir sistemi rahatsızlıklarında, kemik gelişimde, çeşitli organ ve sistemlerin fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli derecede etkilere sahiptir.

-Cinsel ve üreme ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesinde ve etkinliğin artırılmasında,

-Enzim ve hormon dengesinin sağlanmasında ve bu yönü ile uzun sürede diyabetin tedavisinde,

-Sindirim sistemi rahatsızlıkları  ve metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde,

Yaşlanmayla ilgili cilt problemleri, saç dökülmesi, halsizlik, bitkinlik, uykusuzluk ve akla gelebilecek her türlü sağlık probleminin çözümünde etkili sonuçlar vermektedir.

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu'nun modern arıcılık teknikleri isimli kitabından alınmıştır.

Apiterapi;

kısaca "bal arısının ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımıdır"

Bu ürünler bal, bal mumu, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiridir.

Apiterapi söz konusu ürünlerin sağlık amacıyla kullanımında

nelere dikkat edilmesi gerektiği,

Kimlerin, hangi ürünü, ne amaçla, nasıl kullanabileceği, ürünlere

 karşı hassasiyet ve alerjik durumlara doğru yaklaşım gibi konular

üzerinde durur.

Apiterapi  İlkeleri

Sağlık ve şifa teşvik etmek bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, arı ekmek, apilarnil, bal ve balmumu: Apiterapi bal arısı tıbbi kullanımı (Apis mellifera) ürünleri.

Apiterapi mesleki rehberlik ya da nitelikli bir sağlık uzmanının yakın gözetimi olmadan kendi kendine tedavi olarak uygulanan edilmemelidir.

Apiterapi tedavi tek bir konvansiyonel tedavilere cevap vermeyen sadece kullanılması gerektiğini ya da geleneksel tedaviler ilk tedavi seçeneği olarak uygulanabilir değildir.

Api-ürünler arı zehiri olması durumunda dışında gıdalar ya da diyet takviyesi olarak tatbik edilebilir.

Apiterapide ilkesi alıcısı isteyerek katılmaları gerekir, prosedür hakkında detaylı bilgiye ve tedavisi gören katılan risk-fayda anladım.

Durumun geçmişi dikkatle api-ürünlerin kullanımını dikkate önce araştırılmalıdır.

Apiterapi tedavi zarar veya alıcının sağlık durumu, acil geçici ya da kalıcı hasara neden olmamalıdır.

Yakın ilgi api ürünlerin herhangi kontrendikasyonlar ödenmesi gerektiğini, alıcı tarafından şu anda veya geçmişte alınan ilaçlar ile özel bir sağlık durumu ve etkileşim ilişkisi.

Tedavinin prensibi alıcı yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri başlatmak için hazırlıklı olmalı ve api-ürünlerinin faydalarını maksimize etmek için iyileşme sürecinde aktif bir katılımcı olmak.

Acil alerji kiti, acil bir durumda taraftan her zaman tutulmalıdır.

Bir alerji testi api-ürünlerin herhangi bir uygulamadan önce gerçekleştirilir, ancak özellikle arı zehiri uygulamadan önce olmalıdır. Test uygun malzeme ve belirlenen hayat kurtarıcı acil prosedürleri ile donatılmış bir tıp kliniğinde nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Apiterapi tedavi prensibi alıcı, tedavi edilecek sağlık durumu, ve durum için geçerli api-ürün (ler) teslimat yolunun genel sağlık durumunu düşündüğünü bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Birbirleriyle bağlantılı olarak api-ürünlerin kullanılması, belirli bir sağlık durumu için ikinci bir endikasyonu desteklemek ve tedavi sonucu teşvik edilmelidir ki ilke ürün, iyileştirici etkisi arttırabilir.

API-ürünlerin herhangi birine göre bir kullanımı üzerinde arı zehiri ve özellikle aşırı kullanımı, kaçınılmalıdır.

Geleneksel bakım altında önce Apiterapide için reçete ilaçlar belirli bir api-ürünün yararlı etkisi (ler) ya da yavaş aykırı olabilir.

Api-ürünlerin etkisi azaltılabilir ya da tamamen eş zamanlı olan (panzehir) nötralize edilmiş, ama başka bir api ürün, gıda, içecek, kozmetik ya da maddeler bazı uygulama olmayan rasyonalize edilebilir.

Bir apiterapi tedavi süresi tedavi sağlık durumu, tedavi kılavuzlarının düzgün yürütülmesi, tedavi sağlayıcı bilgi ve gerekli olumlu tutum, istekli ve prensip alıcı katılımı şiddeti ile orantılıdır.

 Semptom rahatlama zaman belirsiz bir süre sonra yeniden başlatılması ve apiterapi tedavisi tekrarlayarak önce geleneksel tedavilere yanıt vermedi gelişmiş bir sağlık durumunu korumak için gerekli olabilir.

 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLEN ÜRÜN FORMLARI

Api-Lazer Tedavisi: kremler, embrocations, jeller, sıvılar, sıvılar, merhemler Api-photophoresis: kremler, embrocations, jeller, sıvılar, sıvılar, merhemler : Apipuncture direkt arı sokmaları Biopuncture: steril enjektabl Elektroforez (iyontoforez): embrocations, sıvılar Homeoacupuncture: steril sıvılar, steril enjektabl Homeopati: kremler, globüller, oral sıvılar, tabletler Homeosineatry: Steril enjeksiyonları Enjeksiyonla: Steril enjeksiyonları Mezoterapi: steril enjeksiyonları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöral Terapi: steril enjeksiyon Oral: harmanları, özü, globüller, pastiller, ağızdan sıvı, hap, granül, ham Ürünler, şuruplar, tabletler Topikal: embrocations, Balsam, krem, yağlı kremler, merhemler, losyonları : Ultrasonophoresis sıvılar, jeller, merhemler

 

.